top of page

Galleri Jennestad

 

I de år som Jennestad Handelssted var i kommunalt eie og inngikk i det fylkeskommunale; “Fotefar mot Nord” prosjektet, var det arrangert både litteraturkvelder og konserter på Jennestad. “Ord i sommernatten” og “Toner i sommernatten” var spennende kunst- og kulturarrangement i tillegg til galleridriften i regi av kommunen. Da vi over tok i 2002, var det også vår intensjon å videreføre disse tradisjoner. Derfor er oppussingen rettet mot nettopp disse type aktiviteter.
 

De tre stuene i første etasje i Hovedgården er derfor dedikert Ordet, Tonen og Bildet. Dette ble illudert direkte på vegger og tak da vi startet restaureringen av Hovedgården. Senere har vi også holdt oss til de farger som vi kan avdekke under lag på lag av gammel maling og tapeter, helt tilbake fra 1917, da Hovedgården sto ferdig.

bottom of page