top of page

Om Jennestad

 

Jennestad var tidligere et aktivt handelssted med landhandel, skipsekspedisjon og poståpneri. Handelsstedet ble etablert før 1830. I 1896 kjøpte 24 år gamle Ødbert Johanssen fra Helgeland stedet. Bygningsmassen besto da bare av brygge, fjøs og eldhus.

 

Han bygde opp og utviklet handelsstedet, som to av sønnene drev videre til først på 1980-tallet.

I dag er butikken og postkontoret for lengst nedlagt. Postkontoret var ferdigstemplet 1. oktober 1992, mens lokalbutikken (som da var flyttet ut av Brygga og inn i eget bygg) stengte dørene noen år seinere.

Jennestad handelssted er nå museum og holdes åpent for turister om sommeren. Hovedhuset er i dag galleri, og brukes også til konserter om sommeren.
Bygdas barneskole og barnehage er galleriets nærmeste nabo. 

Jennestad har en betydelig forekomst av grafitt. Grafitten ble utvunnet fra 1898 fram til utbruddet av første verdenskrig i 1914. Det ble også forsøkt prøvedrift på forekomstene i 1950-årene.

Seinere er det gjort flere undersøkelser og prøveuttak – uten at det har resultert i kommersiell drift.
 

bottom of page